logo
logo

News

new-1
อำนวยความสะดวกตั้งแต่จุดลงทะเบียน

ด้วยการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้เลย ช่วยลดเวลาลงทะเบียน เพิ่มความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม
new-2
จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย

เมื่อเลือกโปรแกรมคลาวด์เป็นระบบในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม
new-3
เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน

หมดกังวลกับปัญหาพนักงานทุจริต เมื่อเลือกระบบการบริหารงานที่ดี

อ่านเพิ่มเติม