logo
logo

Career

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างสรรค์สังคมสุขภาพดี ด้วยการสร้างสรรค์โปรแกรมบริหารคลินิกที่ทันสมัยที่สุด

ตำแหน่งงาน


ตำแหน่งงาน : Sales Executive

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ : เป็นครั้งคราว

รูปแบบงาน : งานประจำ

ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

รายละเอียดงาน Sales Executive

ทำหน้าที่ขาย -แนะนำโปรแกรมบริหารคลินิก

ดูแลลูกค้าใหม่-เก่า ผ่านทางไลน์แอท และการโทรศัพท์

(ทางบริษัทมีการ training ขั้นตอนการขายอย่างละเอียด และสอนการใช้งานโปรแกรมให้ค่ะ )

จัดทำรายงาน สรุปผล ฐานข้อมูลลูกค้า และสรุปรายงานยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เป็นผู้ชื่นชอบงานขาย รักการพูดคุย ชอบดูแลคนรอบข้าง รักการพัฒนา

มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์ด้าน IT และ ซอฟต์แวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ถึงแม้จะไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทมีการ training รายละเอียดโปรแกรมค่ะ )

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22- 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : เจษฎา เจริญชัยถาวร

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0991296852

อีเมล : [email protected]


ตำแหน่งงาน : UXUI Designer

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ : เป็นครั้งคราว

รูปแบบงาน : งานประจำ

ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

รายละเอียดงาน UXUI Designer

ออกแบบ Web Application, Website, Mobile App, Keynote Template, Brochure, Datasheet ที่ต้องนำเสนอลูกค้า

ออกแบบ UX/UI ของงาน WEB Design, Web Applications, Mobile Applications

เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถนำเสนอออกมาให้เป็น wireframes and mockups เพื่อจะนำไปเป็นงานออกแบบที่ไม่ใช่แค่สวย สะดุดตา แต่จะต้องใช้งานง่าย มี User Experience ที่ดี และตอบโจทย์ทางธุรกิจ

ทำงานร่วมกับ Developers และทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามที่วางแผนไว้

เข้าประชุมกับลูกค้า(บางครั้ง) เพื่อรับ Requirements, นำเสนอผลงาน และร่วมวางแผน เสนอแนวคิดร่วมกับทีม

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

รู้ขั้นตอนการทำงาน และการออกแบบ UX ของ Mobile ( iOS, Android) และ Website เป็นอย่างดี รู้และเข้าใจเรื่องการจัด Design System การออกแบบ

มีประสบการณ์ และชำนาญในการใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Photoshop, illustrator และสามารถจัดทำ Prototype ของงานออกแบบที่ได้รับมอบหมาย

มีประสบการณ์ในด้านงานออกแบบ UX และมีความรู้เรื่อง UI ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ชอบทำงานเป็นทีมและชอบติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน

มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงาน จัดลำดับความสำคัญของงานได้ อดทน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ

รักความท้าทาย สามารถบริหารงานและเป้าหมายได้เป็นอย่างดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา คล่องตัวสูง มีความยืดหยุ่น กระตือรือร้น และมีการวางแผนงานที่ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22- 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : เจษฎา เจริญชัยถาวร

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0991296852

อีเมล : [email protected]


ตำแหน่งงาน : Business Analyst

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ : เป็นครั้งคราว

รูปแบบงาน : งานประจำ

ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

รายละเอียดงาน Business Analyst

ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (User) เพื่อนำมาจัดทำ Business Requirement ในการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและควบคุมดูแลการพัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปตาม Business Requirement และกำหนดการของโครงการ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการทดสอบระบบ

วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น class diagram, sequence diagram

จัดทำ Workflow & Process และเอกสารประกอบโครงการเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง

ควบคุมกำกับการทดสอบระบบ (UAT) ก่อนนำโปรแกรมขึ้นใช้งาน โดยประสานงานกับ IT และผู้ที่เกี่ยวข้องและทำการทดสอบระบบในระดับ module ย่อย ๆ รวมถึงทำเอกสารรายงานผลการทดสอบ

ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความมั่นใจในการสื่อสาร สามารถนำเสนองานกับลูกค้าได้ดี และวิเคราะห์ลูกค้าได้ดี

ทักษะในการจัดทำเอกสาร คู่มือ และรับ Requirement ,Test Case และเขียน Flow ได้ดี

มีความรับผิดชอบสูง มีทัศนคติที่ดี ใส่ใจในงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : เจษฎา เจริญชัยถาวร

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0991296852

อีเมล : [email protected]


ตำแหน่งงาน : Back End Developer (NodeJs NestJs)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ : เป็นครั้งคราว

รูปแบบงาน : งานประจำ

ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

รายละเอียดงาน Back End Developer (NodeJs NestJs)

พัฒนา Web Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมาย

วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้

ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป สายงาน Software Developer, Programmer, Full Stack Developer

มีความรู้ในเรื่อง NodeJS, NestJS (Typescript) หรือเกี่ยวข้อง

มีความรู้และทักษะในการออกแบบและใช้งาน Relational Database เช่น Mysql, Postgres, MS-Sql อย่างใดอย่างหนึ่ง

มีความเข้าใจทักษะด้านการออกแบบและพัฒนา API (Restful API)

มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming

เข้าใจวิธีการใช้งาน Version Control เช่น Github, Bitbucket, etc.

มีความรู้และทักษะในการออกแบบและใช้งาน Document Database เช่น MongoDB, Redis, Firebase

ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ (docker, kubernetes, redis)

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22 - 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : เจษฎา เจริญชัยถาวร

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0991296852

อีเมล : [email protected]


ตำแหน่งงาน : Front end developer (VueJs, ReactJs)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน)

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ : เป็นครั้งคราว

รูปแบบงาน : งานประจำ

ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

รายละเอียดงาน Front end developer (VueJs, ReactJs)

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML/CSS/jQuery/JavaScripts, VueJs, ReactJs หรือที่เกี่ยวข้อง ตามโจทย์ที่ได้รับ

Responsive Design

ออกแบบ และ พัฒนา Mobile Application ในของส่วน Front-end (React Native) (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สามารถแก้ไขปัญหาของระบบงาน หรือปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

มีความรับผิดชอบสูง มีทัศนคติที่ดี ใส่ใจในงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

ประสบการณ์ทำงานด้าน Web Frontend Development 1 ปีขึ้นไป

มีความถนัดด้านภาษา JavaScript(ReactJS, AngularJS, หรือ VueJS)

มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมทำงานกับ RESTful Services and APIs

ใช้ Version control tools เช่น Git ในการทำงาน

การเชื่อมต่อ API หรือ Web Service ด้วย AJAX และการใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น

สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทักษะความชำนาญและสามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด

มีความใฝ่รู้และสามารถช่วยทีมงานในการออกแบบผลงานร่วมกันได้

สามารถแก้ไขปัญหาระบบเมื่อพบเจอ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22- 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : เจษฎา เจริญชัยถาวร

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0991296852

อีเมล : [email protected]

สวัสดิการ

career
career

ชุดฟอร์มบริษัท

งานเลี้ยงสิ้นปี, ท่องเที่ยวประจำปี

เลี้ยงฉลองวันเกิด, เลี้ยงปิดโปรเจค

โบนัสปิดโปรเจค

โบนัสสิ้นปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ

แข่งขันเกมส์ชิงรางวัล, กิจกรรม

สนามแบดมินตัน

สวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบฯ กำหนด