ครบครันทุกการใช้งานบน Cliniter

ระบบจัดการคลินิกครบวงจร ปรับแต่งระบบได้ตามความต้องการเฉพาะคลินิกของท่าน
ครอบคลุมมากกว่าคลินิกทั่วไป เช่น คบินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกความงาม คลินิกแพทย์แผนไทย และคลินิกรักษาสัตว์ ฯลฯ

#
Easy to Customize

สามารถที่จะกำหนดข้อมูลของคุณได้อย่างงาย สะดวก และรวดเร็ว

จุดเด่น Cliniter

สะดวกในการจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในคลินิก

ครอบคลุมทุกการทำงานของคลินิก

ประหยัดทรัพยากรและรายจ่ายของคลินิก

เพิ่มรายได้จากระบบจัดการขายของคลินิก

drive01
drive02
drive05

Cliniter ทำอะไรได้บ้าง?

  • จัดการสาขาเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยกันทุกที่
  • ลงทะเบียนผู้ป่วย จากบัตรประจำตัวประชาชน
  • เก็บรูปถ่ายผู้ป่วยก่อน-หลังการรักษา
  • ใบรับรองแพทย์ที่รองรับทั้ง ไทย/อังกฤษ
  • นัดหมาย & ตารางเวรแพทย์
  • บริหารค่าใช้จ่ายของคลินิก
  • คลังสินค้า & ยา
  • สนับสนุนการขาย
  • รูปแบบรายงานมากกว่า 10 รายงาน

Screenshots

คุณลักษณะของ Cliniter

Responsive Design
Support All Browser
Customize